close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص
loading...

سنجش امیرکبیر - سوالات کنکور، منابع آزمون دکتری و ارشد، بسته های آموزشی

منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی علوم انسانی سال 96   علوم تربیتی منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری برنامه ریزی درسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری روان شناسی تربیتی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری آموزش عالی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری…

منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص

سنجش امیرکبیر بازدید : 150 شنبه 03 مهر 1395 نظرات ()

منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی علوم انسانی سال 96

 

علوم تربیتی

منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری برنامه ریزی درسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری روان شناسی تربیتی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری آموزش عالی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مشاوره سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری سنجش و اندازه گیری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

روانشناسی

منابع آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری روانشناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

کتابداری

منابع آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

حقوق

منابع آزمون دکتری حقوق عمومی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم سیاسی

منابع آزمون دکتری مجموعه علوم سیاسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مدیریت

منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری کارآفرینی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری گردشگری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مالی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

حسابداری

منابع آزمون دکتری حسابداری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم ارتباطات

منابع آزمون دکتری علوم ارتباطات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

باستان شناسی

منابع آزمون دکتری باستان شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

محیط زیست

منابع آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی علوم انسانی سال 96

 

زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

جغرافیا

منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ژئومورفولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری آب و هواشناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

زبان و ادبیات عرب

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم اقتصادی

منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری اقتصاد نفت و گاز سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

تربیت بدنی

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی رفتارحرکتی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

تاریخ

منابع آزمون دکتری تاریخ اسلام سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم اجتماعی

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری جمعیت شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مددکاری اجتماعی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

الهیات

منابع آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ادیان و عرفان سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری کلام سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فقه شافعی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

فلسفه

منابع آزمون دکتری فلسفه سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فلسفه منطق سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فلسفه علم سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مطالعات زنان

منابع آزمون دکتری مطالعات زنان سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

معارف اسلامی

منابع آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی علوم پایه سال 96

 

آمار

منابع آزمون دکتری آمار سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

ریاضی

منابع آزمون دکتری ریاضی محض سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ریاضی کاربردی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم دریا

منابع آزمون دکتری فیزیک دریا سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست شناسی دریا سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

فیزیک

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوفیزیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فیزیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فوتونیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

ژئوفیزیک

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک لرزه شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک زلزله شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک الکترومغناطیس سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک گرانی سنجی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

نانوشیمی

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوشیمی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

ریززیست فناوری

منابع آزمون دکتری ریززیست فناوری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

بیوانفورماتیک

منابع آزمون دکتری بیوانفورماتیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم کامپیوتر

منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم شناختی

منابع آزمون دکتری علوم شناختی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی علوم پایه سال 96

 

زمین شناسی

منابع آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی نفت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی آب شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی مهندسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

شیمی

منابع آزمون دکتری شیمی فیزیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیمی آلی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیمی تجزیه سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیمی معدنی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیمی کاربردی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیمی پلیمر سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فیتوشیمی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

هواشناسی

منابع آزمون دکتری هواشناسی

 

زیست شناسی

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و ملکولی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست شناسی ژنتیک ملکولی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیوشیمی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیوفیزیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690

سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی فنی و مهندسی سال 96

 

محیط زیست

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست منابع آب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست آلودگی هوا سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مهندسی پزشکی

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

صنایع

منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

نفت

منابع آزمون دکتری مهندسی نفت اکتشاف سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی نفت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مهندسی کامپیوتر

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

فناوری اطلاعات

منابع آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مواد و متالورژی

منابع آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

شیمی

منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

فناوری نانو

منابع آزمون دکتری فناوری نانو نانومواد سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فناوری نانو نانوالکتریک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مهندسی هسته ای

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای راکتور سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

نساجی

منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی شیمی نساجی و علوم الیاف سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

سیستم های انرژی

منابع آزمون دکتری مهندسی سیستم های انرژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی فنی و مهندسی سال 96

 

برق

منابع آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی برق قدرت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

عمران

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران سازه سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران زلزله سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران راه و ترابری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران حمل و نقل سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران محیط زیست سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

نقشه برداری

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ژئودزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری سنجش از دور سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مکانیک

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک مکانیک جامدات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مهندسی دریا

منابع آزمون دکتری مهندسی دریا سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مهندسی هوا فضا

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا آئرودینامیک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا جلوبرندگی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا سازه های هوایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

معدن

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن اکتشاف سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن استخراج سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

پلیمر

منابع آزمون دکتری مهندسی پلیمر پلیمر سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مهندسی پلیمر رنگ سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی کشاورزی سال 96

 

بیوتکنولوژی کشاورزی

منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

بوم شناسی زراعی

منابع آزمون دکتری بوم شناسی زراعی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

ترویج

منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری توسعه کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

حشره شناسی کشاورزی

منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

بیماری شناسی گیاهی

منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم جنگل

منابع آزمون دکتری علوم جنگل جنگلداری و مسائل اقتصادی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جنگل مهندسی جنگل سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جنگل جنگل شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

تکثیر و پرورش آبزیان

منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیلات عمل آوری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری شیلات تولید و بهره برداری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم و مهندسی مرتع

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مدیریت و کنترل بیابان

منابع آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

آبخیزداری

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

بیولوژی و آناتومی چوب

منابع آزمون دکتری بیولوژی و آناتومی چوب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی کشاورزی سال 96

 

محیط زیست

منابع آزمون دکتری محیط زیست سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

مکانیک بیوسیستم

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

باغبانی

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

صنایع غذایی

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

اقتصاد کشاورزی

منابع آزمون دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم چوب

منابع آزمون دکتری فرآورده های چند سازه چوب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری صنایع خمیر و کاغذ سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم خاک

منابع آزمون دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت منابع خاک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم دامی

منابع آزمون دکتری علوم دامی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم و مهندسی آب

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب سازه های آبی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب منابع آب سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب هواشناسی کشاورزی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

ژنتیک و به نژادی گیاهی

منابع آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

زراعت

منابع آزمون دکتری زراعت سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 

علوم علف های هرز

منابع آزمون دکتری علوم علف های هرز سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690

سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690

سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی دامپزشکی سال 96

 

منابع آزمون دکتری باکتری شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ویروس شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری قارچ شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری ایمنی شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری سم شناسی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690منابع آزمون و بسته آموزشی پکیج کنکور دکتری سراسری و آزاد گروه آزمایشی دامپزشکی سال 96

 

منابع آزمون دکتری جراحی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل دام سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های طیور سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیوشیمی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بهداشت خوراک دام سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری اپیدمیولوژی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی سال 96 دانشگاه سراسری و آزاد

 سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690

سنجش امیرکبیر | مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها | حتی رشته های خاص
تلفن: 02144031690مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
سنجش امیرکبیر، منابع آزمون دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی سراسری، آزاد، وزارت بهداشت کلیه رشته ها آزمون وکالت، آزمون قضاوت، آزمون سردفترداری آزمون مهندسی فناورزی ارشد علمی کاربردی آزمون های آزمایشی دکتری سراسری و کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 270
 • کل نظرات : 5
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 18
 • آی پی امروز : 13
 • آی پی دیروز : 50
 • بازدید امروز : 38
 • باردید دیروز : 121
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 517
 • بازدید ماه : 1,960
 • بازدید سال : 1,960
 • بازدید کلی : 92,177